Piksel piksel performans

1920x1440 boyutunda bir resim dosyasını boş bir BitmapData objesine kopyalama sırasında harcanan ortalama zaman değerleri:

draw() : 4 ms
setPixels() : 63 ms
setVector() : 112 ms

source:
private function runTest():void {
  var sampleBitmap:Bitmap = new BitmapTest();
  
  var bmd:BitmapData = new BitmapData(sampleBitmap.width, sampleBitmap.height, false, 0x0);
  var copyCat:Bitmap = new Bitmap(bmd);
  addChild(copyCat);
  
  var timer:uint = getTimer();
  var bits:Vector. = sampleBitmap.bitmapData.getVector(sampleBitmap.bitmapData.rect);
  bmd.setVector(bmd.rect,bits);
  trace("setVector: " + (timer-getTimer()) + " ms");
  
  timer = getTimer();
  bmd.draw(sampleBitmap);
  trace("draw: " + (timer-getTimer()) + " ms");
  
  timer = getTimer();
  var bytes:ByteArray = sampleBitmap.bitmapData.getPixels(sampleBitmap.bitmapData.rect);
  bytes.position = 0;
  bmd.setPixels(bmd.rect,bytes);
  trace("setPixels: " + (timer-getTimer()) + " ms");
}

0 yorum:

Yorum Gönder

top